Jak správně postupovat při darování nemovitosti?

Darování nemovitosti neprovede většina z nás ani jednou za celý svůj život. Jedná se o poměrně ojedinělý právní úkon. A není se co divit, že ti, kteří se na něj přece jen chystají, spíše tápou. Jak vše provést správně právně? Jde darování případně zrušit? A jak se to má s darovací daní?

0
Foto: pixabay

Základem je kvalitní smlouva

Alfou a omegou je vždy správně sepsaná darovací smlouva. Stačí totiž drobná chyba, která může celý proces protáhnout, nebo dokonce i zcela zastavit. Vzory darovací smlouvy mohou být inspirací, ale ideální je se o sepsání darovací smlouvy poradit s odborníkem. 

Smlouvu je po ověření podpisu nezbytné doručit spolu s vyplněným návrhem na vklad na katastr nemovitostí, který provede změnu v zápisu. 

Časté chyby v darovací smlouvě

Možná si teď říkáte, že na vytvoření smlouvy není nic těžkého. Tak proč oslovovat odborníka? Věřte, že i ti nejpozornější mohou některou z mnoha drobností přehlédnout. V převodech často figuruje několik listů vlastnictví, které zahrnují nejen samotné budovy, ale také pozemky. Každý podíl je poté nutné ve smlouvě výslovně označit a převést na nového majitele. Pokud ke správnému označení nedojde, škody mohou být opravdu velké.

Darování nemovitosti s hypotékou

Další právní komplikace vás mohou potkat, pokud chcete převést dům zatížený hypotečním úvěrem. V praxi se většinou zapisuje do katastru nejen hypotéka, tedy zástavní právo banky, ale i zákaz zcizení, tedy převodu nemovitosti, ať už na základně kupní, či darovací smlouvy.

Každý převod pak musí schválit banka, která je poskytovatelem úvěru a v jejíž prospěch jsou omezení v katastru většinou zapsána. Jakmile banka převod schválí, může proběhnout standardní převod darované nemovitosti. Na nového majitele poté mohou přejít i zbývající závazky vůči bance. Jde zejména o výše zmíněné zástavní právo, tedy záruku, že když se přestane platit hypotéka, může se banka hojit na dané nemovitosti. Může ji tedy teoreticky prodat i „nad hlavou“ obdarovaného, který s původním hypotečním úvěrem nemá nic společného. Vše ale samozřejmě záleží na domluvě s původním majitelem a bankou.

Darování nemovitosti potomkovi

Relativně častým případem je darování nemovitosti dětem rodiči. spolu s tím ale zpravidla rodiče řeší, jak postupovat, aby nepřišli o střechu nad hlavou a zda lze darování za závažných okolností vrátit zpět.

Situace, kdy starší rodiče darují svým dětem nemovitost, aby se následně sami ocitli bez střechy nad hlavou, nejsou ničím výjimečným. Proto při darování celé nemovitosti – a nejen její části – doporučujeme zvážit přidání „věcného břemene“ doživotního užívání. Tato podmínka by rozhodně neměla chybět všude tam, kde se dárce chystá v darované nemovitosti dále bydlet. 

Odvolání daru 

Ne vždy proběhne vše přesně podle našich představ. Někdy si obdarovaný nemovitost nechce nechat, jindy se dárce dostane do tak složité situace, že potřebuje dar odvolat. Ze zákona vyplývají dvě „typické“ situace, kdy je možné ze strany dárce odvolat dar. 

Jedná se o tzv. nevděk, resp. odvolání pro nevděk: obdarovaný dárci „úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy“. Může se například jednat o situaci, kdy obdarovaný nepomůže těžce nemocnému dárci, nebo se vůči němu dopustí trestného činu. Pokud byl dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Druhou situací je tzv. odvolání pro nouzi: dárce upadne do finanční tísně a nemá ani na svou nutnou výživu nebo vlastní nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen; pak může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Nejvýše se ale odvolání bude vztahovat na takovou část daru, v níž se dárci nedostává prostředků k nutné výživě.

Zdroj: dostupnyadvokat