Jak zažádat o hypotéku

Pokud máte v plánu pořídit si nemovitost a budete podávat žádost o hypotéku, připravte si podklady, které po vás bude banka chtít. V tomto článku se dozvíte, co si lze připravit předem, kdy a s čím jít do banky a kde potřebné podklady pro žádost o hypotéku získáte. 

0
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Ačkoli mnozí z nás do banky prostě nechodí a řadu věcí řeší online, v případě hypotéky to úplně neplatí. Jedná se obvykle o vyšší částky, které si půjčujete na poměrně dlouhou dobu. Pokud řešíte první hypotéku, tak se návštěva banky vyplatí. Bankovní poradce vám sdělí, co a kdy bude potřeba dodat a pomůže vám s vyplněním žádosti. Nicméně v dnešní době už je možné hypotéku sjednat také online.

Osobní dokumenty a doklady

Příjmy

Vaše příjmy, jsou jednou z podstatných věcí, které budete při žádosti o hypotéku dokládat. Zaměstnanci to mají oproti OSVČ o něco administrativně jednodušší. Pokud vám výplata už nějakou dobu chodí do banky, kde žádáte o hypotéku, příjmy dokládat nemusíte. Pokud žádáte v jiné bance, stačí vytisknout formulář Potvrzení o příjmech, který je obvykle dohledatelný na webových stránkách každé banky. Tento formulář dáte svému zaměstnavateli, který potvrdí vaše příjmy.   

Živnostníci musí při žádání o hypotéku na pořízení soukromé nemovitosti doložit přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední dva roky potvrzené finančním úřadem (v dnešní době často vytištěné s online odesláním přes datovou schránku, nebo portál stání správy), dále potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o provedených platbách záloh a potvrzení o bezdlužnosti vůči nim a živnostenský list  (obvykle si banka stáhne sama online). 

Pokud pořizuje OSVČ nemovitý majetek do svého podnikání, lze požádat o hypotéku pro podnikatele.

Jak zaměstnanci, tak i OSVČ mohou doložit své další příjmy. Obvykle se jedná o výživné na dítě, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku apod. 

Doklady totožnosti 

Připravte si také dva platné průkazy totožnosti, což platí i pro spoludlužníka, pokud například žádáte o hypotéku s manželem/manželkou či rodiči apod. 

Doklady k nemovitosti při žádosti o hypotéku

Při schvalování žádosti o hypotéku bude banka potřebovat doložit dokumenty k nemovitosti. Obvykle vám v bance vám při první schůzce sdělí, které dokumenty od vás budou potřeba doložit. Nejčastěji se jedná o:

 • list vlastnictví,
 • výpis z katastru nemovitostí (starý max. 3 měsíce),
 • snímek z katastrální mapy (starý max. 1 rok),
 • nabývací titul k nemovitosti – např. kupní nebo darovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, rozhodnutí o vypořádání dědictví,
 • odhad ceny nemovitosti (starý max. 6 měsíců) – obvykle ho připravuje odhadce banky.

Co se týče požadovaných dokumentů, vždy záleží na typu nemovitosti, kterou chcete hypotékou financovat. Pří koupi nemovitosti bude potřeba kupní smlouva. V případě, že jde o výstavbu, bude po vás banka chtít:

 • územní rozhodnutí, pokud ještě nebylo vydané stavební povolení,
 • stavební povolení s doložkou právní moci,
 • geometrický plán,
 • přehled nákladů na stavbu či rekonstrukci,
 • smlouvu o dílo podepsanou zúčastněnými stranami,
 • časový plán čerpání hypotéky (pokud není součástí smlouvy o dílo).

V případě rekonstrukce pak bude potřeba doložit:

 • list vlastnictví,
 • přehled nákladů,
 • stavební povolení.

Při financování rekonstrukce či výstavby svépomocí můžete využít i hypotéku se zálohovým čerpáním. V tomto případě hraje klíčovou roli váš plánovaný rozpočet, na základě kterého odhadce banky vyhodnotí, zda je realizovatelný. Účel této hypotéky dokazujete až po provedení prací.

V každém případě je ideální nejprve si domluvit úvodní schůzku v bance, kde si plánujete hypotéku sjednat, a zjistit, které dokumenty po vás budou vyžadovat a kdy je máte dodat. Pokud si nejste čímkoli jisti, ptejte se. V bance vám rádi poradí a vy si tak můžete usnadnit celý proces vyřízení hypotéky. Nezapomeňte také, že některé dokumenty musí být úředně ověřené a u kterých stačí pouze kopie. Schůzku si v bance doporučujeme sjednat dopředu.