Jak probíhá výměna klasické zářivky za LED trubici?

Díky výraznému rozvoji LED technologie, zásluhou, které má světelný zdroj dlouhou životnost a nízké nároky na spotřebu energie, se stále častěji tradiční zdroje světla mění za ta s označením LED. LED trubice ve velké míře začaly nahrazovat klasické lineární zářivky. Proč? Protože jsou bezpečnější a jejich výměna je snadná. Je však nutné znát několik technických faktů, které určují způsob výměny.

0
foto: pixabay.com

Co je klasická neboli lineární zářivka

Lineární zářivka je skleněná trubice, která má stěny pokryté luminoforem. Luminofor převádí výboj, který září v neviditelné části spektra na výboj ve viditelné části. Elektronická výbava lineární zářivky je instalovaná ve svítidle. Dlouhá skleněná trubice je na koncích vzduchotěsně zaslepená paticí, přes kterou do trubice vedou elektrody. Uvnitř se nachází směs par rtuti a argonu.

Lineární zářivky si své místo našly v kancelářích, nemocnicích, školách, průmyslu a dalších prostorách. Podle připravované úpravy ekodesignu se však klasické zářivky budou od roku 2023 pomalu stahovat z trhu a nahradí je LED zářivky neboli LED trubice.

Nejběžnější typy lineárních zářivek

Lineární zářivky se od sebe liší paticí, průměrem a výkonem.

 • T12 – zářivka s průměrem 38 mm, paticí G13 a výkonem 20, 40 nebo 65 W.
 • T8 – nejběžnější typ zářivek s průměrem 26 mm, paticí G13 a výkonem 18, 36 a 58 W.
 • T5 – nejnovější typ s průměrem 16 mm, paticí G5 a výkonem 14, 21, 24, 28, 35, 39, 49, 54 nebo 80 W.

Seznamte se s LED trubicí

LED trubice nahrazují lineární zářivky a vztahuje se na ně norma ČSN EN 62776 Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek. Najít je můžete pod několika názvy, například: LED trubice, LED zářivka, T8 retrofit nebo T5 retrofit. Podle normy je nejpřesnějším pojmenováním dvoupaticový LED světelný zdroj. Většinou se však setkáte s termínem LED trubice.

Proč se rozhodnout vyměnit klasické zářivky za LED trubice? Především kvůli úspoře energie. LED trubice totiž mají výrazně nižší příkon. K úspoře dochází ze dvou důvodů:

 1. světelné diody mají účinnější světelný zdroj než zářivky,
 2. světelné diody jsou směrovým světelným zdrojem. Svítí tedy požadovaným směrem, a nikoliv v úhlu 360°, jako je tomu u lineárních zářivek.

Jestliže se rozhodnete pro výměnu za úsporné zdroje, můžete na elektřině ušetřit až polovinu nákladů.

Typy LED trubic

LED trubice se dělí podle délky a patice. Díky těmto parametrům si budete moci vybrat nejvhodnější alternativu ke klasické lineární zářivce. Nejpestřejší nabídka LED trubic je pro kategorii zářivek T8, ty původní mají příkon18, 36 nebo 58 W. Jedná se totiž o nejpoužívanější modely.

Rovněž užší T5 zářivky je možné nahradit LED alternativou, ovšem na ně se evropská regulace nevztahuje. Díky jejich vyšší účinnosti je navíc výběr LED trubic spíše skromný.

Jak vybrat kompatibilní LED zářivku

Úsporné zdroje se dělí podle typu předřadníku ve svítidle. Označují se takto:

 • EM – LED trubice pro svítidla s elektromagnetickým předřadníkem (je nutné nahradit původní startér). Rovněž je možné je provozovat přímo na síťovém napětí (v tomto případě je nutná změna zapojení ve svítidle).
 • HF – trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem.
 • UN nebo universal – univerzální LED trubice dokážou pracovat s elektromagnetickým předřadníkem, elektronickým předřadníkem nebo je můžete použít přímo na síťové napětí.

Jak zjistit typ předřadníku ve svítidle? Elektromagnetický předřadník při rozsvícení bliká, elektronický nikoliv. U svítidel s elektromagnetickým předřadníkem je nutné startér vyměnit za LED startér.

Dále nesmíte samozřejmě zapomenout na rozměry. Rozměr LED trubice je dán rozměrem původní nahrazované zářivky. Z hlediska rozměrů kontrolujte především délku.

Zapojení LED zářivky

Výměna zářivky za LED trubici se odvíjí od typu tělesa (osvětlení), do kterého ji chcete instalovat. Zpravidla se můžete setkat se třemi typy:

 1. LED zářivková tělesa,
 2. klasická fluorescentní trubicová tělesa s tlumivkou a startérem,
 3. trubicová fluorescentní tělesa s elektrickým předřadníkem.

Nejlehčí je samozřejmě instalace do LED tělesa, které je s LED trubicí zcela kompatibilní. U dalších dvou těles je nutná drobná úprava. Jak na to?

Výměna LED zářivky v LED zářivkovém tělesu

Jak postupovat při výměně?

 • Pokud není těleso nové, odpojte jej od proudu,
 • odeberte kryt světla,
 • nasaďte zářivku a pootočte ji, aby zapadla do určeného prostoru,
 • připevněte kryt světla (tělesa),
 • připojte světlo k elektřině.

Instalace LED zářivky do trubicového osvětlení s magnetickým předřadníkem a startéry

V tomto případě můžete zvolit dvě varianty zprovoznění s LED trubicí. První počítá pouze s odstraněním startérů, druhá s odstraněním startérů a předřadníků.

Odstranění startérů:

 • odpojte světlo od proudu,
 • odeberte kryt,
 • vyjměte klasické zářivky,
 • odeberte startéry (jedná se o bílá kolečka nacházející se po stranách tělesa),
 • nasaďte LED trubici a pootočte jí tak, aby dobře zapadla do určeného prostoru,
 • nainstalujte kryt světla a připojte jej k elektřině.

Při tomto jednodušším způsobu však nedojde k vyřazení tlumivky neboli magnetického předřadníku, který bude dále odebírat elektrickou energii. Proto je důležité jej vyřadit z provozu.

Odpojení startérů a předřadníků:

 • odpojte světlo od proudu a odeberte jeho kryt,
 • vyjměte klasické zářivky,
 • odeberte startéry, které se nacházejí po stranách,
 • světlo otočte tak, abyste mohli pracovat s elektrickými „vnitřnostmi“,
 • od tlumivky nebo předřadníku odpojte vodiče a spojte je, tím dojde k vyřazení předřadníku,
 • otočte světlo tak, abyste do něj mohli nainstalovat trubice,
 • po nasazení trubic světlo zakryjte krytem a připojte k elektřině.

Instalace trubic do fluorescentního tělesa a elektrickým předřadníkem

Výměna LED trubic ve fluorescentním světle bude probíhat následovně:

 • odpojíte světlo od proudu,
 • odeberete kryt,
 • vyjmete klasické zářivky,
 • otočíte světlo s předřadníkem nahoru,
 • od předřadníku odpojíte veškeré vodiče,
 • všechny vodiče z jedné strany světla propojíte s L, tedy hnědým vodičem,
 • vodiče z druhé strany propojíte s N, tedy modrým vodičem,
 • světlo otočíte zpět a zapojíte LED zářivky,
 • nainstalujete kryt a připojíte do elektřiny.

Výměna klasických zářivek za úsporné není nijak náročná, ale vždy je třeba aby úpravu prováděla osoba k tomu zmocněná s platnou vyhláškou. Při zásahu do svítidla se úpravce stává výrobcem svítidla a nese za něj plnou zodpovědnost, včetně povinnosti jej oštítkovat atd.