Základní tipy jak a čím zateplit fasádu

Kvalitní a trvalá izolace zajistí budově optimální klima. Zabrání teplotním ztrátám, vlhkosti a jejímu vzlínání. Správně zvolený materiál přinese zásadní úsporu energií spojených jak s vytápěním, tak i s klimatizováním interiéru budovy.

0

„Vhodným a správně provedeným zateplením dokážete uspořit až 30 % nákladů, což je při stále se zvyšujících cenách energií nezanedbatelná částka,“ vysvětluje Richard Klička, odborník na stavební materiály v projektových marketech Hornbach. Zateplení fasády se může provést dvěma základními způsoby. Prvním je kontaktní zateplení a druhým zateplení provětrávané fasády. „Častěji používanou metodou je kontaktní izolace, protože je jednodušší na provedení a časově i finančně méně náročná. Provětrávaná fasáda ale dovolí domu lépe dýchat a také má lepší zvukovou izolaci,“ vysvětluje Richard Klička.

Kontaktní zateplení fasády

Základním izolantem je minerální vata anebo pěnový polystyren. Vybraný materiál je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. „V současné době se k zateplení používá více fasádní polystyren než minerální vata, důvodem je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost,“ říká Richard Klička.

Výhodou minerální vaty je větší protipožární odolnost. „Dříve se jako přednost minerální vaty uváděla i lepší tepelně izolační účinnost v porovnání s fasádním polystyrenem. Dnes ale toto tvrzení vyvrací tzv. šedý polystyren, neboli grafitový, který má ještě lepší tepelné vlastnosti než běžné minerální fasádní vaty,“ vysvětluje Richard Klička.

Jak zateplit fasádu

Předtím, než se pustíte do samotného zateplení fasády, připravte odpovídající kvalitu podkladu. Aby izolace lépe přilnula, musí být podklad suchý a čistý, zbavený všech částí staré fasády. Následně je důležitá penetrace povrchu. Důvodem je lepší přilnutí podkladní a lepicí vrstvy. Poté již následuje samotná montáž fasádního polystyrenu či minerální vaty.

Montáž zakládacích soklových lišt

Prvním krokem zateplení fasády je montáž zakládacích soklových lišt, do kterých se vkládají izolační desky. „Izolační desky lepte na terče pomocí štěrkového tmelu, postupujte směrem zespodu nahoru, technikou na vazbu, stejně jako se staví cihly. Desky následně ukotvěte pomocí talířových hmoždinek s platovým trnem. Na jeden metr čtvereční použijte alespoň čtyři hmoždinky,“ radí Richard Klička a dodává, že na rohy fasády se použijí rohové lišty s perlinkou, která rohy zpevní a ochrání je před případným poškozením.

Přestěrkování

Přestěrkování se provádí stěrkovým tmelem, odshora dolů v několika vrstvách. „Celková tloušťka stěrky musí dosahovat alespoň 3 – 5 milimetrů. Do stěrkového tmelu vložte perlinku a tmelem ji překryjte, ideální vrstva je o tloušťce 10 cm. Jakmile vyschne stěrková vrstva, můžete zahájit aplikaci omítky,“ říká Richard Klička.

Aplikace omítky

Prvním krokem je nanesení penetrace pod omítku na stěrkovou vrstvu. Díky tomuto se zvýší přilnavost a zároveň sníží savost podkladu. Po penetraci zatmelte spáry kolem stavebních výplní, například okna, dveře. To provedete pružným akrylátovým tmelem. Posledním krokem je nanesení finální omítky.

Provětrávaná fasáda

„Základem provětrávané fasády je vkládání tepelně izolačního materiálu do připravených roštů. Rošt je předsazen oproti zdi domu, čímž vznikne mezera, která zamezí pomocí proudění vzduchu vlhnutí stěn,“ vysvětluje Richard Klička. Systém provětrávané fasády se skládá z nosného roštu, vzduchové odvětrávané mezery, samotného izolantu a obložení.

Jako obložení se často používají OSB desky nebo různé fasádní desky z betonu, keramiky, ale třeba i kovu. Protože jde o suchý proces, provětrávané zateplení fasády se může aplikovat i v zimním období. Izolačním materiálem pro provětrávaná zateplení fasády je minerální vata ve tvaru desek, která vyniká tepelně izolačními i akustickými parametry a vysokou požární odolností.