Odklon od uhlí, dřeva a plynu zrychluje – vezměte to v potaz při výběru nového zdroje tepla

Aby v Evropě došlo ke splnění plánů na dekarbonizaci ekonomik, je nutné zvýšit podíl nemovitostí využívajících obnovitelné zdroje tepla ze současných cca 8 % na cca 90 % a více. V rámci aktuálních cílů na snížení emisí skleníkových plynů o 50 % - 55 % do roku 2030, velká část těchto změn se bude muset uskutečnit v bezprostřední budoucnosti, tj. v potaz by je měli vzít i ti z vás, kteří již dnes uvažují o investicích do nového zdroje tepla.

0
Foto: Billion Photos/Shutterstock.com

Podpora obnovitelných zdrojů energií, v případě zajišťování tepla a teplé vody pro domácnosti zejména tepelných čerpadel, má nejen podobu dotací na nákup nového zdroje tepla, ale také postupný zákaz neefektivního způsobu zajišťování tepla, jako jsou kotle na tuhá paliva, a to včetně zemního plynu. Kdo tedy dnes vybere zdroj tepla, který nesplňuje požadavky na nízké emise skleníkových plynů, riskuje, že v nedaleké budoucnosti investovat do nového zdroje.

Poptávka po tepelných čerpadlech v Evropě roste cca 10 let, přičemž vloni se dle předběžných údajů jednalo o nárůst skokový, zejména s ohledem na fakt, že domácnosti v prostředí omezeného pohybu investovaly více peněz do zútulnění a modernizace svých nemovitostí. Do budoucna nic nenasvědčuje tomu, že by poptávka po tepelných čerpadlech měla klesat, právě naopak. Proč jsou vítězem odklonu od fosilních paliv právě tepelná čerpadla? Mezi hlavní důvody patří:

  • přívětivost provozu k životnímu prostředí (minimální či nulové emise skleníkových plynů),
  • schopnost zajistit si ekologicky palivo pro výrobu tepla, tj. geotermální energii či venkovní í vzduch,
  • možnost využití v rámci decentralizované topné soustavy, tj. přímo u konkrétní nemovitosti, či v rámci dálkových dodávek tepla,
  • dlouhá životnost a spolehlivost,

Poptávku po jednotlivých zdrojích tepla ovlivňují i samotní zákazníci, například developeři a realitní kanceláře zaznamenávají ze strany kupujících zvýšený zájem o informace týkající se užívaného zdroje tepla a nákladů spojených s energiemi

Vezměte současné trendy v potaz i vy, vyhnete se zvýšenému riziku toho, že v brzké budoucnosti budete muset investovat znovu do nového zdroje tepla z důvodu postupného omezování využívání neekologických kotlů.