Jak vybrat tepelné čerpadlo? Napoví známka kvality uznávaná v 21 zemích Evropy

Ani trh s tepelnými čerpadly není imunní vůči nepoctivým prodejcům. Nekalé prodejní praktiky přitom nejsou doménou tuzemských obchodníků, jedná se globálně se vyskytující jev, k jehož potlačení vznikl v Evropě štítek Evropská značka kvality Q.

0
Foto: Cox/Shutterstock.com

Tento štítek, se kterým se setkáte v 21 zemích Evropy, poskytuje spotřebiteli tyto jistoty:

  • Údaje o výkonu tepelného čerpadla odpovídají realitě a zároveň, tepelné čerpadlo splňuje požadavky na výkon potřebný pro získání Evropské značky kvality Q. Minimální požadavky na průměrný sezónní topný faktor (SCOP) jsou u jednotlivých typů tepelných čerpadel následující:
typ čerpadla SCOP
země / voda 4,10
voda/voda 4,10
vzduch/voda 3,50
přímý výpar/voda 4,10
vzduch/vzduch 3,40
  • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky na úroveň akustického hluku během provozu.
  • Dovozce či výrobce čerpadla poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť s reakční dobou 24 hodin.
  • Tepelné čerpadlo je prodáváno s plnou dvouletou zárukou a závazkem dodávek náhradních dílů nejméně po dobu 10 let.
  • Tepelné čerpadlo je dodáváno s dokumentací v českém jazyce.
  • Všechny hlavní komponenty čerpadla jsou v souladu s mezinárodními a vnitrostátními předpisy či nařízeními.

Zdroj: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/evropska-znacka-kvality-q

Výše uvedené skutečnosti ověřuje nezávislý zkušební ústav, který následně rozhodne o přidělení či nepřidělení štítku. Zároveň, Evropská značka kvality Q je podkladem pro přidělování podpor a dotací na pořízení tepelného čerpadla.

Při porovnávání informací o výkonu tepelných čerpadel je žádoucí se informovat, jestli tyto údaje byly potvrzeny nezávislým zkušebním ústavem. Nepotvrzené informace je vhodné brát s rezervou, případně taková tepelná čerpadla úplně vyřadit z užšího výběru. Důležité je přitom, jestli tepelné čerpadlo získalo tento štítek pro Českou republiku. Přehled tepelných čerpadel, jež získaly Evropskou značku kvality Q najdete v této databázi Asociace pro využití tepelných čerpadel: http://www.avtc.cz/?page=databaze.