Nedostatek bytů: Problém mnoha měst má řešení

Nedostatek bytů není problémem jen v hlavním městě. Nové obecní byty se téměř nestaví a developerské projekty zdaleka nestačí pokrýt zájem o bydlení. Řešením by mohla být družstevní výstavba s účastí města, se kterým přichází projekt Dodružstva.cz. Tento nový model družstevního bydlení přináší i další výhody, než jen šanci získat byt.

0

Získání nového družstevního bytu je snadnější a cenově dostupnější

Ačkoliv je na trhu s byty silně zastoupena část vlastnického bydlení, družstevní model v současnosti představuje výrazně jednodušší cestu k bytu. Stačí uhradit členský vklad, který se pohybuje zhruba kolem 30 % ceny bytu a zbývající cena je splácena formou nájmu družstvu. To je, při současných zpřísněných hypotečních podmínkách, výrazná přednost. Výhody nabízí družstevní bydlení i při správě provozu domu, která je, ve srovnání s vlastnickým bydlení, v řadě situací efektivnější.

Družstevní výstavba Dodružstva.cz vnáší do družstevní výstavby nový rozměr

Podstatou Dodružstva.cz je propojení potřeb bydlení jednotlivců a konkrétního města. “Za poskytnuté pozemky získá město v postavených domech určitý počet bytů, které jim částečně mohou suplovat chybějící vlastní výstavbu nájemních městských bytů,“ vysvětluje princip propojení Mgr. Jan Eisenreich z Advokátní kanceláře Drha, která nový koncept družstevního bydlení na český realitní trh přivádí. Tato renomovaná právní kancelář s dlouholetou praxí v oblasti bytového práva, bydlení a bytové výstavby bude též zajišťovat právní servis, a to i po dostavbě domů.

Jaká bude praxe?

Zájemci o družstevní bydlení se na portálu Dodružstva.cz zaregistrují a uvedou lokalitu, ve které by chtěli mít byt. Tento předběžný zájem budou potřebnou zpětnou vazbou jak pro budoucího investora, tak pro samosprávu v daném místě.

Současně, na základě probíhajících jednání se samosprávami měst, budou na stránkách zveřejňovány i lokality, kde je již uzavřena smlouva s vlastníkem pozemku a je připravována výstavba.

Na vybrané lokality budou založena bytová družstva, vypracovány projekty a zahájena výstavba. Na každý projekt výstavby bude založeno samostatné bytové družstvo.

Důraz je kladen na transparentnost a kontrolní mechanismy

Zájemci o získání družstevního podílu, opravňujícího k bydlení v družstevním bytě, složí členský vklad, který s u projektu Dodružstva.cz bude pohybovat 20 %-25 % tržní ceny bytu. Finanční prostředky budou členové družstva skládat až v okamžiku schváleného projektu pro výstavbu bytů. Výstavba bytů bude financována úvěrem bytového družstva, který členy družstva nikterak nezatíží a neohrozí.

„Kontrolní mechanismy výstavby i správy družstva budou nastaveny tak, aby bylo vše transparentní s možností on-li přístupu a jasně definovaných možností rozhodování,“ upozorňuje je jednu z prioritních oblastí zajímavého projektu právník. Garancí bude i účast zástupců města v dozorčí radě vzniklého bytového družstva.

V jakých lokalitách se budou nové byty stavět?

V případě Dodružstva.cz jsou plánovány menší projekty o rozsahu zpravidla jednoho domu, které těmto lokalitám dobře vyhovují. Menší bytové celky jsou i příjemnější na bydlení. 

Výstavba družstevních bytů se v první řadě bude zaměřovat na hlavní město. Jednání budou probíhat ale i s dalšími městy, která se potýkají s nedostatkem bytů pro potřeby města a mají potenciál zájemců o získání družstevního bytu.

Domy s hi-technologiemi nabídnou komfort a nízké provozní náklady

Dodružstva.cz se bude zaměřovat především na menší projekty, realizované uvnitř městských celků. Bydlící tak budou mít okamžitě k dispozici veškerou občanskou vybavenost a dopravní obslužnost. 

„Při výstavbě bude kladen důraz na moderní technologie, přinášející komfort a zaručující nízké provozní náklady bydlení. Počítáme se solárními panely pro ohřev vody, zelenými střechami, dobíjecími stanicemi pro elektrokola a elektromobily a dalšími prvky. Chceme spolupracovat s lídry v jednotlivých oborech a představit tak Dodružstva.cz v tom nelepším modelu. Prémiové bydlení budeme moci nabídnout za dostupné ceny, protože v ceně bytů nebudou muset být započítány ceny pozemků, ani marže developera,“ nechává nahlédnout do připraveného konceptu Dodružstva.cz Mgr. Jan Eisenreich.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here