Bydlení v komunitách a robotický nábytek. Trendem bydlení je udržitelnost a dostupnost

Města po celém světě čelí rychlé urbanizaci, stárnutí obyvatelstva, změně klimatu, nedostatku přírodních zdrojů a také narůstajícím cenám bydlení. Je jasné, že musíme přehodnotit přístup k bydlení tak, aby se stalo udržitelným, cenově dostupným a sociálně rovným. Naštěstí začínají vznikat projekty, které se řešením těchto problémů zabývají.

0

Komunity dávají lidem pocit sounáležitosti

Stále více lidí žije ve městech a stěhuje se do nich. Každý týden se tak k městskému obyvatelstvu připojí dalších přibližně 1,5 milionu lidí. Tato masová urbanizace se zrychluje a vytváří hustě obydlená města, která zároveň neudržitelným tempem spotřebovávají jak půdu, tak další zdroje. Na to, jak tyto nově vznikající problémy řešit, reaguje společnost IKEA, která ve spolupráci s firmami Ikano Bostad a SPACE10 iniciuje projekty zaměřené na zlepšení každodenního života.

Zaměřuje se při tom na četné výhody bydlení v těsně uzavřených komunitách, které dávají lidem pocit sounáležitosti (prokázané posílení zdraví a pocitu štěstí) a poskytují přístup ke sdíleným zařízením a službám, jež zahrnují denní péči, městské zemědělství, společné stravování, fitness, sdílenou dopravu a maloobchod.

Projekt chce podnítit diskusi o tom, jak navrhujeme, budujeme, financujeme a sdílíme naše budoucí domy, čtvrti a města. Cílem je řešit některé z naléhavých úkolů, kterým čelíme v našich nových městských realitách, to vše při vytváření životaschopnějších, cenově dostupnějších a udržitelnějších domů pro jejich obyvatele.

Zmíněný projekt kombinuje mezigenerační sdílené komunity v srdcích měst s flexibilními, vysoce kvalitními domovy napojenými na různé služby a zařízení, ale také na digitální rozhraní – to vše pro podporu každodenního života. Dále nižší náklady na pořízení bydlení díky přehodnocení způsobu, jakým navrhujeme a financujeme naše domovy, a zavádění nových modelů založených na členském příspěvku, který nabízí další možnost, jak získat nemovitost, ve které bydlíte. A neposlední novinkou je adaptabilní stavební systém spojený s cirkulárním obchodním modelem, který zajišťuje udržitelnější způsob výstavby a snižování emisí CO2 a cirkulární přístup k řízení a životnímu cyklu našich budov.

Bydlení v malém prostoru usnadní multifunkční robotický nábytek

Největší výzvy v našich domovech patří skladování a nalezení místa, kde bychom mohli podnikat všechny aktivity, které doma chceme dělat. To platí zejména ve velkých městech, kde lidé musí dělat kompromisy týkající se funkce jejich domovů. Byl vyvinut robotický nábytek pro moderní bydlení, jež řeší omezenou rozlohu v obytných prostorách. S tímto robotickým řešením nábytku pro bydlení v malém prostoru si lidé budou moci proměnit malé prostory na „chytré“, které poskytnou veškerý komfort a pohodlí.

Znamená to, že lidé budou moci snadno změnit funkci a vzhled nebo přesunout díly na jiné místo podle svých potřeb. Zároveň budou méně plýtvat, protože díky delší životnosti a možnosti přizpůsobení nábytku měnícím se potřebám budou nakupovat méně nových výrobků. Namísto toho, aby se nábytek zmenšoval, mění funkci, kterou v daném okamžiku potřebujeme. Když spíme, nepotřebujeme pohovku. Když používáme šatní skříň, nepotřebujeme postel. Forma, funkce i cena systému vychází z potřeb městského spotřebitele, který žije v extrémně malém prostoru. Poprvé bude systém ROGNAN představen v Hongkongu a Japonsku v průběhu roku 2020. 

Jak se vám líbí tyto trendy, reagující na změnu životního stylu?