Vlastní, nebo pronájem? Odpověď přináší první Index bydlení MP

0

Odpovědi hledejte v lokalitě

Jak z „Indexu bydlení MP“ vyplývá, například v Praze, ve Zlínském
kraji nebo na Vysočině není v průměru prakticky žádný rozdíl mezi
splátkou úvěru a nájmem (průměrný nájem činí 97 % průměrné splátky
nájmu).

Přechod z nájemního bydlení do vlastního je z finančního hlediska
velmi dostupný vedle výše uvedených tří regionů i pro občany
v krajích Karlovarském, Olomouckém, Královehradeckém, Plzeňském,
Středočeském a Jihomoravském. Měsíční nájemné zde v průměru
dosahuje více než 90 % splátky úvěru na bydlení. Naopak velký skok mezi
nájmem a splácením úvěru na bydlení čeká na občany v Ústeckém (65
%), Libereckém (71 %) nebo Moravskoslezském kraji (72 %).

Index bydlení MP ukazuje, jaký je podíl průměrného nájemného
k průměrné splátce Hypoúvěru v daném kraji. Čím je podíl vyšší,
tím snazší je pro občana přejít z nájemního bydlení do bydlení
vlastnického financovaného na úvěr.

Zvažujete koupi bytu jako investici? Také na to Index bydlení
MP odpoví

Poměr mezi výší nájemného a průměrnou splátkou za úvěr na bydlení
je důležitým ukazatelem také při úvahách o koupi bytu jako investice.
Pokud například uvažuje občan o investici do bytu pro další pronájem
v Praze, může vhodně zapojit i cizí kapitál, inkasované nájemné
investici takřka pokryje. V regionech s nižším poměrem pak musí
počítat s nižší návratností své investice.

Obdobné porovnání dosud chybělo

„V České republice dosud chyběl jednoduchý ukazatel, který by byl
schopen demonstrovat, do jaké míry je v jednotlivých regionech výhodné
pořídit si vlastní bydlení s pomocí úvěru, a kde je naopak dobré
uvažovat o nájemním bydlení. Proto jsme ve spolupráci s Asociací
realitních kanceláří ČR zpracovali Index bydlení MP, který na
průměrném bytu v jednotlivých regionech porovnává měsíční splátku
nájemného na jeden metr čtvereční s průměrnou splátkou úvěru,“
uvedl David Formánek, předseda představenstva Modré pyramid. Jak dále
doplnil: „Získaná mapa je zajímavým porovnáním nájmu a splátek za
úvěr. Nicméně zatímco po ukončení nájmu nic nemáte, v úvěru jste
neomezeným vlastníkem nemovitosti s nezanedbatelnou hodnotou.“

Typ bydlení patří mezi zásadní otázky, které řešíme

„Náklady na zajištění bydlení tvoří významnou část rozpočtu
českých domácností. A potřeby každého z nás se v této oblasti hodně
liší: roli nehrají jen příjmy, ale například i časový horizont života
v daném místě či dostupnost vlastnického bydlení v dané lokalitě.
Rolí realitních kanceláří je poradit občanům, jak optimálně tuto
základní životní potřebu řešit, a klidně i přesvědčit klienta
o lepší řešení, než je plán, se kterým do realitní kanceláře
přišel. Náš nový index může při plnění této role realitním
kancelářím významně pomoci,“ doplnil ing. Jaroslav Novotný, prezident
Asociace realitních kanceláří ČR.

Jaká byla zvolena metodika výpočtu Index bydlení MP?

Index bydlení MP je vypočítáván zvlášť pro každý region na
základě údajů o průměrné výši nájmu (poskytuje Asociace realitních
kanceláří ČR) a průměrné splátce úvěru na bydlení Modré pyramidy
(průměrná splátka Hypoúvěru v daném regionu s průměrným LTV 87 %)
při zohlednění průměrné rozlohy bytu podle údajů ČSÚ. Index udává
poměr mezi průměrnou výší měsíčního nájmu v daném regionu a
průměrnou splátkou úvěru na bydlení v daném regionu. Výsledný index
tedy udává, kolika procent z průměrné splátky úvěru dosahuje splátka
nájmu, a to vždy zvlášť pro každý region.