Topíte v kamnech správně?

0

Pozor na nevhodné palivo

Při špatném topení nemusí nutně dojít k požáru, přetěžováním
nebo dušením kamen však lidé mohou nenávratně poničit celý spalovací
systém. Kapitola sama pro sebe je pak používání nevhodného paliva. Draze
koupená, avšak poškozená kamna, navíc napojená na narušený komín, nikdy
nebudou fungovat, jak mají, a investice do zařízení i paliva přichází
vniveč.

Zásadní chyby vznikají již při nákupu

První vážnou chybu můžete udělat už v obchodě při výběru kamen.
Pokud si domů odvezete kamna s výkonem nevhodným pro váš objekt, budete
mít později sklony k jejich přetápění nebo dušení. „Taková situace
by ale neměly nastávat často, pokud si lidé kupují v prodejně, kde si
nechají poradit vyškoleným personálem. Rozhodně nedoporučuji, aby si lidé
takovou věci jako krbová kamna kupovali bez porady pouze např. přes
e-shopy,“ doporučuje Martin Huml, provozní ředitel broumovské společnosti
HS Flamingo. Výsledkem může být kromě domácího nepohodlí, také
poškození samotných kamen.

„Přetěžovat kamna mohou lidé také z prosté neznalosti. Naloží
kamna až po okraj, nechají všechny přívody vzduchu otevřené a teplota
v topné komoře stoupne tak, že se kamna přetopí. Při tom může dojít
například k prasknutí roštu, deflektoru, šamotových cihel nebo dokonce ke
zkroucení korpusu kamen, které už je neopravitelné,“ popisuje Jakub Pavel,
technický specialista broumovského výrobce kamen HS Flamingo.

Dopřejte kamnům dostatek vzduchu

Kamnům neprospívá ani to, když se lidé snaží energii naopak ušetřit
tím, že uzavírají všechny přívody vzduchu, aby palivo vydrželo co
nejdéle. „Takové škrcení způsobuje zvýšenou tvorbu sazí a dehtu
v kamnech, kouřovodech i v komíně. Nedostatek vzduchu může také
způsobovat nesprávnou funkci oplachu skla a dalších technologií, které
potřebují ke své správné funkci dostatečné množství vzduchu,“
vysvětluje Jakub Pavel.

Špatné palivo škodí nejen vašemu zdraví

Už tradiční problém, který se Čechům nedaří překonat, je
používání špatného paliva. Kominíci umějí váš komín přečíst jako
knihu. Špatné palivo do něj píše horory. Chlory, těžké kovy, dioxiny,
čpavky, kyanovodík, polycyklické uhlovodíky, těžké kovy – to všechno
může unikat do okolí vašeho příbytku, jestliže v kamnech netopíte
předepsaným druhem paliva.

„Lidé by měli mít na paměti, že domácí spotřebiče nejsou spalovny,
a tudíž se v nich nemůže spalovat vše, co dokáže hořet. Například
domovní odpad, lepené a lakované dřevo a dřevotřískové produkty,
papírové kartony, plasty, textil a tak podobně. Při jejich spalování se
uvolňují chemické a karcinogenní látky, které poškozují spotřebič a
spalinovou cestu, ale také znečišťují a zamořují životní
prostředí,“ poznamenává Jiří Rákosník, cechmistr Regionálního cechu
Společenstva kominíků Středočeského kra­je.

Přetápění, dušení nebo spalování nevhodných materiálů pak může
vést vedle poškození kamen také k popraskání komínů, jejich zanášení
dehtem nebo prosakování kondenzáty spalin.