Pozor na nejčastější chyby při uzavírání pojištění domácnosti

0

Pojištění domácnosti kryje škody způsobené živelnými pohromami.
Pomůže i při vandalismu a krádeži, avšak pouze za předpokladu, že jsou
tato rizika součástí pojistné smlouvy v rámci doplňkových
připojištění. Současný trh s pojištěním domácnosti nabízí široké
spektrum produktů, což běžnému člověku ztěžuje orientaci potřebnou pro
výběr kvalitního pojištění domácnosti na míru. Při stávajícím objemu
nabídek od společností zprostředková­vajících pojištění je téměř
nemožné obcházet kamenné pobočky a zjišťovat informace osobně. To
naštěstí už není při existenci srovnávacích internetových
portálů nutné.

Internetové portály pro porovnání

„Pro kalkulaci a porovnání pojištění stačí zadat několik vstupních
parametrů o vaší osobě a pojišťované domácnosti a následně můžete
jednoduše a přehledně porovnávat jednotlivé nabídky. Srovnávací portál
však neslouží pouze k zpřehlednění nabídky. Vybrané pojištění
můžete rovnou sjednat online. Veškeré potřebné dokumenty vám budou
zaslány na e-mail, do dvou pracovních dnů pak obdržíte originály
poštou,“ vysvětluje Ing. Tomáš Voharčík, jednatel Top-Pojištění.cz,
jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících makléřských společností na
českém trhu se zaměřením na porovnání všech druhů pojištění
online.

Pojištění domácnosti není totéž co pojištění nemovitosti

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti je zásadní.
Pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení domu či bytu a
veškeré osobní věci, nikoli na nemovitost či objekt, v němž se dotyčná
domácnost nachází. To je třeba mít pojištěné zvlášť.

Podpojištění

K podpojištění dojde tehdy, pokud bude vámi nastavená pojistná
částka nižší, než skutečná hodnota vnitřního vybavení domácnosti.
I když je zájem ušetřit na výdajích a platit co nejméně pochopitelný,
nevyplácí se. Při sjednávání pojištění nelze šetřit tak, že se proti
některým rizikům nepojistíte vůbec, případně hodnotu pojišťované
domácnosti vzhledem k té reálné výrazně podhodnotíte. Kdyby došlo
k fatálním škodám, bylo by vám vyplaceno odpovídající, tedy taktéž
podhodnocené krytí, což může mít nepříjemné existenční důsledky.

Pravidelná revize smlouvy

Kvalitní pojištění domácnosti nestačí jen sjednat a nechat běžet.
Pojistnou smlouvu je nutné každé tři až čtyři roky aktualizovat. Je
běžné, že lidé svou domácnost v průběhu života dovybavují,
rekonstruují či modernizují, a tím přirozeně dochází k výrazným
změnám majetkových poměrů. V závislosti na měnící se hodnotě
domácnosti by se tedy měly pravidelně upravovat i pojistné limity.

Nedostatečné zabezpečení domácnosti

Každý, kdo si sjednává pojištění domácnosti, by neměl spoléhat
pouze na krytí pojišťovnou, ale vlastní domácnost preventivně zabezpečit.
V případě, že zabezpečení domácnosti podceníte nebo pojistitele mylně
informujete o jeho úrovni, bude vám poskytnuto odpovídající plnění bez
ohledu na skutečně způsobené škody.

Oznamovací povinnost při změně klíčových údajů

Nikdy nezapomínejte pojišťovně hlásit klíčové změny, ke kterým
během uzavřeného pojištění domácnosti dojde. Nejdůležitější je
změna vlastníka nebo poměru podílového vlastnictví, k níž může dojít
například při přestěhování, úmrtí či rozvodu majitele.

Žádná či chabá dokumentace

Zaměstnanci pojišťoven se při likvidaci nahlášených událostí často
setkávají s tím, že klienti nemají dostatečný důkaz o existenci
majetku a vzniklých škodách. V dnešní době je dostačujícím
fotoaparátem vybaven každý chytrý telefon, který nosíme vždy při sobě,
proto nezapomínejte pořídit dostatek důkazních snímků, abyste mohli
snadno doložit ztrátu či způsobenou újmu.