Jarní úklid: Jak správně třídit odpad aneb kam se starými věcmi?

0

Se starým nábytkem, kolem i lyžemi do sběrného
dvora

Při jarním úklidu narazíme často na větší kusy starého nábytku,
koberce, umyvadla, ale i kola, lyže nebo snowboard. Do kategorie objemného
odpadu přitom patří i velká zrcadla nebo umyvadla. Takovýto odpad je
ideální zavézt do sběrného dvora. Ještě než jej odvezete na sběrné
středisko, myslete na to, že objemný odpad, jako například skříň či
postel, je nutné objemově upravit, tedy rozložit či rozdělat na desky.
Druhou možností, kam velkoobjemový odpad odevzdat, jsou kontejnery na
velkoobjemový odpad. Na vesnicích organizuje tento sběr obec. Na každé obci
přitom záleží, jak často nechá kontejnery na velkoobjemový odpad
přistavit. Většinou dvakrát ročně v rámci jarního a podzimního
úklidu.

Staré elektro odevzdejte na místa zpětného odběru

V každé domácnosti běžně nalezneme obaly od ředidel, barev, olejů
nebo lepidel. U tohoto druhu odpadu je nutné dbát větší obezřetnosti,
spadají do kategorie nebezpečných odpadů. Ty přitom nepatří do žádného
z kontejnerů, ani do směsného odpadu, je nutné je odvést do sběrného
dvora. Staré elektrospotřebiče, jako televize, kuchyňské spotřebiče,
lednička, pračka nebo počítač, patří do zpětného odběru.

„Staré elektrospotřebiče je možné odevzdat u prodejců elektra
v režimu kus za kus nebo je v rámci zelených projektů, jako je například
Zelená firma, Zelená škola či Zelená obec odnést do speciálních boxů
umístěných ve školách, firmách či obcích. V rámci projektu Buď líný
je také možné objednat si jejich bezplatný odvoz přímo z domu,“ uvedl
David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

„Odpad je v dnešní době čím dál více považován za surovinu
určenou k dalšímu využití, než k úplnému odpisu. Dnes můžeme díky
správné recyklaci elektrospotřebičů získat až 98 % původních
materiálů zpět,“ dodává Vandrovec.

Zářivky, baterie, akumulátory

Dalším nebezpečným druhem odpadu jsou zářivky, baterie nebo
akumulátory. „V každé české domácnosti se nyní vyskytuje v průměru
8 použitých baterií, což znamená, že 35 milionů použitých baterií se
doma povaluje v různých krabičkách nebo šuplících,“ upozornil Radim
Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz.

Použité baterie a akumulátory, které jsou nesprávně vyhazovány, mohou
vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují
škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo
spodní a povrchové vody. „Použité a vybité baterie nebo akumulátory
můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako
místa zpětného odběru,“ dodal Tlapák.

Se rtuťovými teploměry a léky do lékárny

Za nebezpečný odpad lze považovat také plastové lahve od pracích gelů,
aviváží či dezinfekcí. Pokud nejsou dokonale zbaveny zbytků tekutin, do
kontejnerů na plasty nepatří. Jako nebezpečný odpad se klasifikují
i léky a rtuťové teploměry. Nejlépe si s nimi poradí přímo
v lékárnách, kde jsou umístěny speciální sběrné nádoby. Pokud
splachujete léky například do toalet, jejich rozpuštění může způsobit
velkou škodu nejen v podzemních vodách, ale i na skládkách, kam se
dostanou z popelnic se směsným odpadem.

Staré papíry a knihy patří do modrých kontejnerů

Během úklidu často narazíme na množství starých knih, časopisů,
brožur nebo sešitů. Pokud vyhazujete jenom pár knih, můžete je vhodit do
kontejneru na papír. Je potřeba si ale dát pozor na to, aby na nich
nezůstala tvrdá vazba. Do kontejneru na papíry je možné umístit i staré
noviny, sešity, časopisy, reklamní letáky a dokonce i kancelářský papír
se sponkami. Nezapomeňte na to, že do žlutých kontejnerů nepatří
znečištěný nebo mastný papír, papírové kapesníky nebo papírové
ručníky.

Pro sklo je určen zelený nebo bílý kontejner, pro zrcadla nikoli

Ročně se do zelených kontejnerů na sklo vyhodí několik tun skla nebo
skleněných výrobků, které do nich však nepatří. Při úklidu kuchyně
například často narazíme na starší nevyužívané kusy skleněných váz,
sklenic nebo dóz. Tento odpad se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru.
Barevné sklo umístěte do zeleného kontejneru a čiré sklo do kontejneru
bílého. Vytříděné sklo přitom není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit.