Investice do nemovitostí s sebou může nést i riziko

Nákup nemovitosti patří mezi bezpečné investice s malou mírou rizika a velkou výnosností. Výběr vhodného objektu ke koupi se však neobejde bez potenciálních rizik. Na co bychom měli dát pozor?

0

Výběr nemovitosti

Jakkoliv je vlastnictví nemovitosti bezpečným a dlouhodobě výnosným
zhodnocením peněz, její nákup představuje komplikovanou transakci
s množstvím rizik, kvůli nimž může kupující utrpět nemalou finanční
ztrátu. Jak poznat výhodnou investiční příležitost? Jakou nemovitost
vybrat pro vlastní bydlení a kolik za ni zaplatit? Kde hledat zajímavé
nabídky? A jak se pojistit proti skrytým technickým a právním vadám? To
jsou nejčastější otázky, které běží hlavou každého kupujícího, ať
už vyhledává nemovitost pro vlastní užívání, nebo jejím pořízením
sleduje investiční záměr a plánuje ji pronajímat.

Pozor na služby „profesionálů“

Po střízlivém posouzení vlastních schopností se řada zájemců
zvažujících investici do nemovitosti uchyluje ke službám realitního
makléře jakožto profesionála zkušeného v oblasti nákupu a prodeje
realit. Jenže spoléhat se bezvýhradně na jeho rady se nemusí vyplatit. Je
třeba si uvědomit, že práce realitního agenta je motivována provizí ze
zprostředkované transakce, a je tudíž v jeho zájmu prodat nemovitost v co
nejkratší době za co nejvyšší cenu. Výběr a nákup objektu není radno
uspěchat, což je často v rozporu se zájmy makléře, který se naopak
nechce zdržovat, proto může případné problémy v zájmu hladkého
průběhu úmyslně zatajovat.

„Každému, kdo zvažuje koupi nemovitosti, doporučujeme vyhledat
nezávislého odborníka s mnohaletými, všestrannými zkušenostmi, který je
schopen odhalit všechny slabé stránky i skryté hrozby, jež by mohly
nezkušenému oku uniknout. Preventivně tak můžete předejít citelným
finančním ztrátám,“ říká Ing. David Novotný, majitel a jednatel
realitní společnosti Bohemian Estates International, zvolené čtenáři
Prague Post jako nejlepší realitní společnost. V oblasti nákupu nabízí
vyhledání vhodné nemovitosti pro vlastní potřebu i výhodné investiční
nabídky ze všech veřejných i neveřejných zdrojů, od zprostředkovatelů
i přímých majitelů, dále kompletní posouzení a zpracování technických
a právních podkladů jakož i zastoupení na prohlídkách, dražbách a
veškerých jednáních. Kromě toho působí také v oblasti správy
nemovitostí a developmentu.

Inspekce technického stavu a posouzení právní stránky

Průzkum vytipovaného objektu je třeba provést důkladně se zřetelem na
mnohé aspekty. Předně je nutné provést kvalifikovaný odhad skutečné
tržní hodnoty, eventuálně odhad nákladů na provedení rekonstrukce tak,
aby se nákup vůbec vyplatil a nemovitost se nevydražila za vyšší cenu,
než je její opravdová hodnota. Po fundovaném posouzení je možné
poskytnout argumenty pro vyjednání slevy. Takový postup může ušetřit
kupujícímu až statisíce. Důležitou oblastí jsou také technické a
právní záležitosti koupě.

Do právních záležitostí spadá posouzení kupní smlouvy a zajištění
aktuálních výpisů z listu vlastnictví, přičemž důležité jsou údaje
nejen o majiteli, ale také o omezení vlastnického práva, jako je exekuce,
zástavní právo či věcné břemeno. Při prověřování stavebně
technického stavu se zaměřuje pozornost na zevrubný technický stav.
Technická inspekce zahrnuje střechu, statiku, vnitřní rozvody včetně
odpadů a stoupaček, podlahy, zdi, izolaci a fasádu. Riziku se nevyhnete ani
při nákupu novostavby, neboť i ty bývají z hlediska faktického stavu
problematické. Rovnítko co je nové, musí být i funkční, zde rozhodně
neplatí.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here