Finanční arbitr už může řešit spory ze stavebního spoření

0

Rozšíření pravomocí arbitra

Řešit problémy týkající se smluv s finančními institucemi není pro
spotřebitele jednoduché, už jen vyznat se ve smlouvách a obchodních
podmínkách může pro běžného smrtelníka představovat obtíže.

„Rozšíření pravomocí a větší množství situací, ve kterých se
spotřebitel může na finančního arbitra obrátit, vítáme,“ říká
Miloš Borovička, právní poradce dTestu, a vysvětluje: „Poslední dva roky
například řešíme, zda stavební spořitelny mohou bez důvodu jednostranně
ukončit smlouvy. Protože neexistuje jednoznačný názor, je pro běžného
spotřebitele riskantní obrátit se na soud. Tento problém díky novele
zákona částečně odpadne.“ Řízení u finančního arbitra je totiž
bezplatné a mělo by být rychlé. Náklady řízení, tedy i náklady na
advokáty, si každá ze stran nese sama, spotřebitel se nemusí bát, že
v případě neúspěchu zaplatí bance drahé právníky.

Rozšíření pravomocí i u úvěrů, půjček a hypoték

Rozšíření pravomocí se týká i dalších důležitých a pro
spotřebitele riskantních oblastí, kterými jsou úvěry, půjčky a
hypotéky. „Dosud byly v pravomoci arbitra jen spotřebitelské úvěry, tedy
půjčky v rozmezí 5.000 – 1.880.000 Kč. Spory z nebezpečných
mikropůjček či složitých hypoték bylo možné řešit pouze soudně nebo
hůře skrze nechvalně známé rozhodce,“ říká Borovička a dodává:
„Právě rozhodce, kterého si protistrana většinou určí sama, a
finančního arbitra si spotřebitelé někdy pletou. Přitom jde o dvě zcela
rozdílné instituce.“

Zatímco finanční arbitr je nezávislý státní úřad, který má strany
vést ke smírnému řešení, ale může i závazně rozhodovat, rozhodci
nemají z minulosti valnou pověst, protože často rozhodovali spíše podle
zájmu toho, kdo je platil, než podle práva.

Řešení financí má svá pravidla

Řízení u finančního arbitra má svá pravidla, musí mu předcházet
pokus o nápravu mezi stranami a ani podnikatelé se nemusí bát, že budou
muset řešit nesmyslná podání. Arbitr totiž zastaví řízení, které je
zjevně bezdůvodné. „Specializace arbitra na finanční otázky v kombinaci
se závazností jeho nálezů je z našeho pohledu efektivní způsob řešení
spotřebitelských sporů,“ říká Borovička a stýská si: „Kéž by
podobnou pravomoc měla ČOI a pověřené orgány pro řešení obecných
sporů z běžných reklamací.“

zdroj: dTest