Dotace z programu Nová zelená úsporám snadno a rychle

V programu Nová zelená úsporám aktuálně běží dvě kontinuální výzvy, které majitelům rodinných i bytových domů nabízí dotace na celou řadu energeticky úsporných opatření.

0

Kontinuální výzva značí, že zájemce může o dotaci zažádat kdykoli se to hodí jemu. Není omezen časovými termíny, jako je zahájení příjmu žádostí, anebo ukončení příjmu žádostí o dotaci. Žádat o dotaci může průběžně až do konce roku 2021, kdy oficiálně skončí současná podoba programu Nová zelená úsporám.

I když se na první pohled může zdát, že cesta k získání dotace je složitá, obavy nejsou na místě. Níže uvádíme v šesti krocích praktický návod pro majitele rodinných domů, jak mají postupovat, aby dotaci z programu Nová zelená úsporám úspěšně získali.

 1. Prvním krokem před podáním žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám je rozhodnutí, zda si mohu dovolit o dotaci žádat, či nikoli. Téměř s každou dotací je spojena určitá výše finanční spoluúčasti, část nákladů na projekt tedy doplácí žadatel. Dotace se vyplácí až po ukončení a řádném doložení realizace podporovaných opatření. Na
  začátku tedy žadatel platí celou akci sám a dotaci získá, až akci dokončí a splní všechny podmínky. Orientační výši dotace, kterou lze na zamýšlené úsporné rekonstrukce získat, si může každý zájemce o dotaci dopředu spočítat na kalkulačce. Tuto aplikaci vytvořili
  odborníci ze Státního fondu životní prostředí a slouží právě pro tyto účely.
 2. V případě, že se zájemce o podporu rozhodne o dotaci požádat, nechá si od specialistů vypracovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení domu. Projektová dokumentace musí obsahovat rozsah opatření, které chce žadatel realizovat. Rozsah opatření určuje výsledky energetického hodnocení, na jehož základě se určí úspora energií. Projektovou dokumentaci i energetické hodnocení mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.
 3. Z projektové dokumentace a energetického hodnocení vyplývá, jak vysoká bude dotace. Žádost o ni podá žadatel prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám. Na adresu některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR pak do pěti kalendářních dnů
  dodá všechny požadované listinné dokumenty.
 4. Po doručení vyžadovaných dokumentů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost i technickou správnost projektu. Pokud se ukáže, že je žádost v pořádku, je akceptována. Pak začne běžet lhůa (9–24 měsíců dle typu opatření), do konce které musí žadatel navržená opatření zrealizovat a doložit Fondu.
 5. Než se žadatel pustí do samotných prací, měl by si zajistit technický dozor. V oblasti zateplování a výměny oken a dveří bude totiž k doložení ukončení realizace potřebovat závěrečnou zprávu technického dozoru. Následně uzavře písemnou smlouvu  s dodavatelskou firmou, od které hotové dílo přebírá. Jsou-li práce v pořádku, shromáždí všechny doklady týkající se dokončení realizace. Jedná se hlavně o faktury včetně soupisu provedených prací, položkový rozpočet či dodací listy, potvrzení o úhradách, výpis z katastru nemovitostí, souhlas s užíváním stavby, kolaudační souhlas, předávací protokoly a vyplněný formulář, který se dokládá k dokumentům o dokončení realizace a vše doručí na pracoviště Fondu.
 6. Poté co žadatel zrealizoval projekt a doručil na krajské pracoviště Fondu všechny  potřebné dokumenty, vyčká na rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu dotace. Peníze by měl obdržet nejpozději do šesti týdnů od momentu, kdy na Fond doručil všechny potřebné dokumenty o dokončení projektu. Výhodou programu Nová zelená úsporám je, že o dotaci lze požádat i zpětně, tedy v momentě, kdy nízkoenergetická opatření zájemce o dotaci již udělal. Musejí být však provedeny
  přesně v duchu technických parametrů podporovaných programem a nesmějí
  být staršího data než 1. 1. 2015.