19. ročník veletrhu STŘECHY PRAHA

  0

  Účast lídrů trhu opět potvrzena

  Největší výrobci a dodavatelé střešních materiálů, oken, nosných
  konstrukcí, izolací, fasádních systémů, solárních systémů, nářadí
  i strojů opětovně potvrdili svou účast na nejvýznamnějším oborovém
  veletrhu ve střední Evropě. Jejich nabídku doplní další vystavovatelé
  z oblasti úsporného bydlení a světa dřevostaveb v rámci souběžných
  veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.

  Doprovodný program a zvýrazněné téma

  Jedním z hlavních témat bude význam střechy při tvorbě energetického
  konceptu budovy. Tlak na snižování energetické náročnosti budov neustále
  roste a právě střecha a fasáda je konstrukcí, na níž je z celého domu
  kladeno nejvíce nároků. Celým veletrhem se proto bude toto stále aktuální
  téma prolínat formou přednášek, seminářů i praktických ukázek.
  Proběhne další ročník konference Izolace, mezinárodní konference
  „Plechové střešní krytiny“ a odborného fóra Dřevěné konstrukce
  střech. Velký prostor bude věnován střešní fotovoltaice a energetické
  soběstačnosti. Souběžně probíhající veletrh Cesty dřeva bude tentokrát
  zaměřen na sruby a roubenky, poprvé bude prostor věnován i nebytovým
  dřevostavbám.

  Zhodnocení roku řemesel 2016

  V rámci 5. ročníku veletrhu ŘEMESLO PRAHA proběhne vyhodnocení
  historicky největšího projektu na podporu řemeslného podnikání v ČR
  – ROK ŘEMESEL 2016, který vyhlásila Asociace malých a středních
  podniků a živnostníků ČR. Na veletrhu naleznou návštěvníci kromě
  široké nabídky nářadí a vybavení pro profesionály i kutily také
  společnou expozici řemeslných cechů, ukázky řemesel a užitečné
  přednášky na aktuální témata pro podnikatele a OSVČ (druhá vlna EET,
  změny v Živnostenském zákoně a další).

  Nový projekt Purpo Praha

  Absolutní novinkou je projekt PURPO PRAHA z oblasti profesionálního
  čištění, údržby nemovitostí, renovace střech, fasád a dalších
  povrchů jako součást facility managementu. Návštěvník získá odpovědi
  na základní otázky proč a jak často je třeba střechy, fasády
  i vnitřní povrchy čistit a udržovat, zda lze nalézt v průběhu
  projektování a stavby způsob, jak zjednodušit budoucí potřebnou údržbu.
  Budou představeny moderní technologie čištění a renovace povrchů a zazní
  praktické zkušenosti firem, které čištění a údržbu provádějí.
  Projekt je zaměřen jak na vlastníky a správce nemovitostí, tak pro odbornou
  stavební veřejnost a dodavatele materiálů, výrobků a technologií pro
  firmy zajišťující komplexní správu budov a majetků.

  Nové záštity, odborná spolupráce

  K uděleným záštitám letos nově přibyla i záštita od Ministerstva
  pro místní rozvoj ČR. Opakovaně poskytlo záštitu Ministerstvo průmyslu a
  obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, ČVUT
  v Praze – Fakulta stavební, Centrum stavebního inženýrství, Svaz
  podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Asociace malých a středních podniků a
  živnostníků ČR. Na přípravách veletrhu úzce spolupracuje řada dalších
  institutů a odborných partnerů.

  Podrobnější informace včetně přihláškových materiálů jsou
  k dispozici na www.strechy-praha.cz.