Výpadek elektřiny: Jak zjistit, na čí straně je chyba?

Výpadek elektřiny už zažil snad každý z nás. Jak ale poznat, zda vám pouze vypadává jistič, nebo se jedná o přerušení dodávky? A máte v případě odstávky elektřiny právo na finanční náhradu?

0
foto: pixabay.com

Zkontrolujte hlavní jistič

Pokud vám doma z ničeho nic zhasne světlo a přestanou fungovat elektrické spotřebiče, ze všeho nejdříve zkontrolujte hlavní jistič. Nejčastější příčinou výpadku elektřiny je přetížení soustavy z důvodu současného zapojení několika spotřebičů s vysokým příkonem nebo porucha spotřebiče.

Pozor na to, že jistič může být vypadlý, i když se nachází v horní poloze. Proto nejprve všechny jističe uveďte do dolní polohy a poté je vytáhněte nahoru, a to klidně opakovaně.

Není chyba na straně distributora?

Nahodili jste hlavní jistič, ale elektřina stále nefunguje? Pro jistotu si zkontrolujte, zda máte zaplacené účty za energie a svému dodavateli elektřiny nic nedlužíte. Zkuste také zjistit, zda se výpadek elektřiny týká pouze vás, nebo i sousedních bytů či domů. Pokud se nesvítí ani u sousedů, s největší pravděpodobností je na vině přerušení elektřiny ze strany distributora.

O přerušení dodávky elektřiny se informujte online

Nejčastěji dochází k plošnému výpadku kvůli poruše v přenosové soustavě nebo na vedení nízkého napětí. Tuto situaci sami nijak nevyřešíte, ale můžete se alespoň informovat, proč k výpadku elektřiny došlo a za jak dlouho bude dodávka obnovena. Distributoři o případném výpadku informují na svých webových stránkách, kde se mimo jiné dozvíte, o jakou poruchu se jedná a jak dlouho bude trvat.

Neplánované přerušení může trvat maximálně 12 hodin

Neplánované přerušení dodávky elektřiny může trvat maximálně 18 hodin, v Praze nanejvýš 12 hodin. Jestliže ani po uplynutí této lhůty nebude dodávka obnovena, máte nárok na finanční náhradu, která je stanovena vyhláškou číslo 540/2002 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Činí 10 % z ročních poplatků, které platíte distributorovi, nejvýše však můžete dostat 6 000 Kč.

Plánované přerušení musí být oznámeno předem

Čas od času distributor omezí dodávku elektřiny například kvůli plánované opravě nebo revizi. Pokud bude výpadek trvat déle než 20 minut, musí vás o něm distributor informovat minimálně 15 dnů předem. Přerušení navíc může trvat nepřetržitě maximálně 12 hodin v teplejším období (od dubna do října) a maximálně 8 hodin v chladnějším období (od listopadu do března). V součtu pak výpadek nesmí trvat déle než 20 hodin v týdnu. V případě nedodržení těchto pravidel vám opět vzniká právo na finanční náhradu.