Veřejný prostor ve městech ovlivňuje kvalitu bydlení

  0

  Ke kultivaci městských sídlišť i příměstských částí patří nejen technické zhodnocení samotných bytových domů ve formě zateplení nebo celkových rekonstrukcí, ale i úprava zeleně, veřejného prostranství a s ním souvisejících ploch pro trávení volného času. A to jak dětí, tak i dospělých každého věku.

  Pryč je doba, kdy dětem stačila na hřišti prolézačka z odložené pneumatiky traktoru nebo zapomenuté betonové skruže po stavbařích. Moderní dětská hřiště mívají ucelený koncept prolézaček nejrůznějších druhů a tvarů, skluzavek, houpaček nebo lanových herních prvků. Protože jsou určeny hlavně pro nejmenší, vztahuje se na ně řada přísných bezpečnostních pravidel. Dospělí si pak přijdou na své třeba na minigolfových hřištích nebo na jiném druhu městského mobiliáře, zahrnujícím různé cvičící prvky k rozhýbání celého těla a všech svalů. Výrobou nebo dodáním ucelených konceptů hřišť a jiných prvků městského mobiliáře se zabývají profesionální firmy, inspiraci můžete najít třeba na Hags Praha.

  Jak už to tak bývá, všechno je otázkou peněz a nejinak je tomu i v případě pořízení dětského hřiště. Pokud máme trpělivost, můžeme se přihlásit do některé ze soutěží pořádaných různými firmami v rámci jejich PR kampaní. Taková firma pak pořídí dětské hřiště na vlastní náklady a tím i veřejný prostor vylepší.

  Jinou možností, která má navíc příznivý dopad na společenský život v dané lokalitě, je přihlášení takového projektu k podpoře z rozpočtu města nebo městské části. Občané jsou tímto způsobem motivováni k aktivitě a starají se tak o dění v místě svého bydliště. Každé město, případně jeho část, má každoročně ve svém rozpočtu peníze určené právě na volnočasové aktivity nebo revitalizace veřejného prostranství, v jehož rámci může dětské hřiště a další městský mobiliář pořídit.

  Jak můžete i vy zlepšit prostor kolem sebe?

  Podívejte se na webové stránky vašeho města (městské části) nebo obce. Nezřídka tam najdete možnost přihlášení nových projektů k podpoře. Projekty bývají obvykle rozděleny do několika kategorií podle velikosti (z hlediska financí – malé a velké) a zaměření. Např. na úpravu zeleně, obnova městského mobiliáře, bezpečnost chodců apod. Vyberete si kategorii podle potřeby. Vše může probíhat cestou, kdy nejprve vyfotíte stávající hřiště, na kterém je už znát zub času a je třeba s ním něco udělat, nebo nevyužité veřejné prostranství, které by bylo podle vás na zřízení dětského hřiště, prolézaček apod. vhodné. Fotky nahrajete na web a popíšete ho podle zadání, které na webu uvidíte. Obvykle jde o odpověď na otázky, ve kterých si vlastně svůj názor obhajujete. Tj. proč je podle vás vhodné takový projekt zrealizovat, komu tím pomůžete (kdo všechno z něho bude mít užitek). Všechny přihlášené projekty pak bývají na webových stránkách publikovány a návštěvníci webu mohou dát jednomu nebo více z nich svůj hlas dle vlastního uvážení. Čím více kladných hlasů projekt získá, tím větší má šanci na to, že ho vedení města zahrne ro rozpočtu a zafinancuje ho. Podívejte se, jak mohou vypadat realizované projekty v praxi.