Pět tipů, na co si dávat pozor při stavbě a rekonstrukci střechy

Střechy patří mezi nejdůležitější prvky celého domu. Na co všechno bychom měli při stavbě či rekonstrukci pamatovat, aby střecha dobře sloužila?

0

Tip číslo 1 – Zajistěte dostatečné odvětrávání

Při výstavbě či rekonstrukci střechy je nutné zohlednit především
klimatické vlivy, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, sluneční záření,
zatížení větrem nebo intenzita atmosférických srážek. „Střešní
konstrukce musí být dostatečně větraná, buď za pomoci půdního prostoru,
nebo dvouplášťového systému. Díky tomu zajistíte snadné odpařování
vodních par, zamezíte vzniku korozí, plísní a navlhávání okolního
prostoru,” vysvětluje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která
vyrábí a instaluje lehké ocelové krytiny a střešní doplňky. Princip
dvouplášťového systému spočívá ve vytvoření mezery mezi podkladem
střešní krytiny a vlastní izolací. Prostor větrané mezery by neměl být
menší než 4 centimetry, u nižších sklonů střechy je třeba počítat
s větší mezerou zhruba od 8 do 15 centimetrů.

Tip číslo 2 – Snižte energetické výdaje

Funkční střecha musí odvádět vlhkost a také co nejvíce snižovat
energetické výdaje. Jako ochrana proti vlhkosti se využívá difuzní fólie,
která propouští páru ze spodních vrstev nahoru a zároveň zamezí vodě
dostat se zpět. „Jako tepelná izolační vrstva slouží minerální
tepelná izolace, vláknité desky, polystyrén, pěnové sklo nebo lehčený
beton. Oblíbené jsou sendvičové panely,” uvádí Nikodým.

Tip číslo 3 – Vyberte vhodnou krytinu

Při volbě střechy lze vybírat ze dvou variant – plochá nebo šikmá.
Výběr záleží na záměru architekta, finančních možnostech i rázu
okolní krajiny. Při volbě střešní krytiny rozhoduje řada pravidel, jako
je druh stavby, lokalita a pro ni charakteristické atmosférické podmínky,
typ a tvar střešní konstrukce i finanční stránka. Na výběr je
z několika variant. Tou nejoblíbenější jsou stále pálené tašky, které
jsou ale nevhodné pro střechy, jejichž sklon je menší než 20 stupňů.
„Pro střechy s nízkým spádem i šikmé střechy je přitom velmi vhodná
také plechová krytina, která nosnou konstrukci nezatíží tolik jako jiné
typy pláště. Má totiž až desetkrát nižší hmotnost. Hodí se
především do náročnějších klimatických podmínek, například
s většími srážkami či větrem, protože jsou vyráběny z oceli a díky
ochranné lakované vrstvě a zinkové nebo hliníkozinkové vrstvě odolají a
zajistí dlouhou životnost,” doplnil Jaroslav Nikodým ze
společnosti Borga.

Tip číslo 4 – Nezapomeňte na estetickou funkci

Výstavba či rekonstrukce střechy je finančně náročná, proto je
potřeba pečlivě promyslet každý krok. Mnoho lidí se zaměřuje na
technické a funkční požadavky, ale zapomínají na estetickou funkci, kterou
střechy jednoznačně plní. Současný trh nabízí široké množství
barevných provedení i tvarů vybrané krytiny. Vzhled střechy by měl
zohledňovat nejenom celkový vzhled domu, ale také okolní krajiny. Některé
obce proto regulují výstavbu či rekonstrukci střech rodinných domů tak,
aby nenarušovaly ráz konkrétní ulice.

Tip číslo 5 – Legislativa a normy

Normy ČSN 73 1901 2011 Zásady a principy návrhu střech zejména nových
objektů.

ČSN 73 3610 2008 Navrhování klempířských konstrukcí z hliníku,
olova, zinku, oceli a dalších korozivzdorných materiálů.

ČSN P 73 0600, 0606 2000

Hydroizolace staveb ČSN 73 0540 2011

Tepelná ochrana budov ČSN EN 12056 2001

Požadavky na odvádění dešťových vod ze střech ČSN 73 0802 2009

Základní požární norma pro stavby a rekonstrukce nevýrobních
objektů.

Při výstavbě či rekonstrukci zastřešení rodinného domu nebo
rekreačních objektů je nezbytné vzít v potaz tuzemské a evropské
zákony, předpisy a normy. České stavebnictví se řídí především
základním ustanovením ČSN 73 1901 o navrhování střech z roku 2011,
které stanovuje zásady a principy návrhu střech zejména nových objektů.
Částečně se jej lze ale držet také při rekonstrukci střechy, aby byla
zajištěna ochrana konstrukce, ochrana prostředí před vodou a aby bylo
přiměřeně zajištěno vnitřní prostředí.

Důležitým právním předpisem je také norma ČSN 73 3610
o navrhování klempířských konstrukcí z roku 2008, která upřesňuje
požadavky pro navrhování a použití prvků a konstrukcí z hliníku, olova,
zinku, oceli a dalších korozivzdorných materiálů. Při práci stavbařů
nechybí ani normy ČSN P 73 0600 a 0606 z roku 2000 týkající se
hydroizolace staveb, ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov z roku 2011 a
v neposlední řadě také norma ČSN EN 12056 z roku 2001, která zahrnuje
požadavky na odvádění dešťových vod ze střech. Opominout nelze ani
zásady požární bezpečnosti, které stanovují mnoho podrobných předpisů,
jedním z nich je také norma ČSN 73 0802 z roku 2009, která je základní
požární normou pro stavby a rekonstrukce nevýrobních objektů. Norma
podrobně určuje požární bezpečnost stavebních objektů, únikové cesty,
dělicí konstrukce a další pravidla, která je třeba dodržovat při stavbě
i rekonstrukci.

V letošním roce se České republice stavělo nejvíce za posledních šestnáct let.
Dokládá to meziroční přehled Českého statistického úřadu. Kromě
výstavby nových nemovitostí se lidé často uchylují také k rekonstrukci
původních objektů, z velké části střech. Při výstavbě i rekonstrukci
střechy hrají velkou roli legislativní nařízení, ale také technické a
bezpečnostní požadavky.